Freedom TourFreedom Tour
Forgot password?

Tour Sapa

161$

Sapa – Hà Khẩu


Sapa – Hà Khẩu bằng tàu hoả (2ngày /3 đêm) – Khởi hành hàng ngày Ngày 1: Hà Nội –

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
156$

Sapa 2 Ngày 3 Đêm


Sapa bằng tàu hoả (2ngày /3 đêm) – Khởi hành hàng ngày Ngày 1: Hà Nội – Lào Cai: 20h15tối                   

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
95$

Sapa 2 Ngày Bus


SAPA- HÀM RỒNG – CÁT CAT Hành trình: 2 ngày 1 đêm Khởi hành: 7.15 sáng Phương tiện: ô tô Với

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
119$

Sapa 3 Ngày Bus


Tour Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng – Lao Chải – Tả Van 3 ngày 2 đêm Hành trình:

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
176$

Sapa 3 Ngày


Sapa bằng tàu hoả (3 ngày /4 đêm) – Khởi hành hàng ngày Đêm thứ 1: Hà Nội – Lào

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016

Sapa – Bac Ha


  • Night Street Life in Downtown
  • City Tour In 3 Hours
  • Enjoy World Famous Restaurant
  • Wine Tester Trips

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
177$

Sapa – Bắc Hà 3 Ngày


Sapa – Bắc Hà bằng tàu hoả (3ngày /4 đêm) – Khởi hành thứ 5 hoặc 7 hàng tuần Ngày

01 Jan 2016 - 31 Dec 2016